Voor de werkgever

Het is een zaak van goed werkgeverschap en van goed bestuur om maatregelen te nemen om ongewenst gedrag te voorkomen en als dit toch voorkomt melders hiervan op te vangen en te begeleiden en melders van misstanden de mogelijkheid te bieden om veilig te melden en hen te ondersteunen. De vertrouwenspersoon voorkomt en beperkt uitval door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzing van melders.


Wat kunt u van mij verwachten

  • eerste opvang, hulp en advies aan melders
  • ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op ongewenste omgangsvormen
  • bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken
  • indien gewenst door melder mee zorg dragen voor een goede bemiddelaar of mediator bijv. leidinggevende of onafhankelijke derde
  • verlenen van nazorg
  • verwijzing naar andere hulpverleners en diensten
  • bijdrage leveren aan/meedenken over het ontwikkelen van intern beleid van de organisatie
  • verzorgen van voorlichten en verschaffen van informatie (bij voorkeur samen met leidinggevenden)

Wat levert een vertrouwenspersoon op?

1. Escalatie vóór zijn

Zorgen dat het probleem voortijdig de wereld uitgaat. Hoog oplopende emoties kunnen langzaam tot rust komen en worden vertaald naar logisch handelen.


2. Ziekteverzuim vóór zijn

Langdurige stress maakt mensen ziek. Dat kost de werkgever geld terwijl de medewerker de persoonlijke last draagt. In contact met de vertrouwenspersoon ontdekt de medewerker wat hem te doen staat.


3. Formele klachten vóór zijn

Een formele klacht van een medewerker zet de situatie op scherp. Het werk van de vertrouwenspersoon ligt vóór de klachtenprocedure. Door mijn inspanningen kan de situatie tot rust komen. Een formele klacht blijkt dan niet nodig.


4. Medewerkers in hun kracht

Eén gesprek met een vertrouwenspersoon kan al verhelderend werken. Juist als de situatie op de werkplek even tegenzit of spannend wordt. Dit zet medewerkers weer in hun kracht en helpt hun perspectief verbreden.Op zoek naar meer verdieping?

Is (sociale) veiligheid een belangrijk onderwerp voor u? En wilt u onderzoeken of en hoe u naast het inzetten van een vertrouwenspersoon op andere wijzen een veiligere werkomgeving kunt bieden? Daar kan Drakenfruit u bij helpen. Zij begeleiden u en uw organisatie via consultancy, D&I strategie, webinars & workshops, en andere tools.